heer 02

 

 

Ziekteverzuim, Farmaselekt ontzorgt !

Ziekteverzuim, Farmaselekt ontzorgt !

Er wordt van u verwacht dat u uw weg weet te vinden in de sociale wetgeving. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de geldende regels.


Een strikte naleving van alle door de Wet Verbetering Poortwachter voorgeschreven procedures is noodzakelijk omdat dit anders voor u als apotheker ingrijpende financiële gevolgen kan hebben. De adviseurs van Farmaselekt ontsteunt u bij de correcte uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Een verkeerde of te late beslissing tijdens de ziekteprocedure van uw werknemer leidt gemakkelijk tot sancties vanuit het UWV.


De dienstverlening van Farmaselekt bestaat uit:
• Casemanagement Wet Verbetering Poortwachter
• Aanvragen WIA-uitkering
• Bijhouden reïntegratiedossier
• Begeleiding bij reïntegratie
• Aanvragen subsidies
• Outplacement


De werkwijze van het UWV is ons bekend en om u het beste advies te kunnen geven is het belangrijk te weten dat Farmaselekt geen enkel commercieel belang heeft in een verzekeraar of arbodienst. U de vragen, wij het advies met de actuele regelgeving. Neem contact met ons op.

contact