heer 02

 

 

Wegwijs in sociale verzekeringen

Wegwijs in sociale verzekeringen

Wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen verandert voortdurend. Als apotheker bent u daar niet dagelijks mee bezig en is het vrijwel niet meer te volgen. Ook op dit terrein heeft Farmaselekt de kennis in huis. Kennis waarmee we u financieel veel voordeel kunnen bieden.


De sociale zekerheid in Nederland bestaat uit overheidsmaatregelen die gericht zijn op enerzijds de ondersteuning van mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien of de kosten bij ziekte niet zelf kunnen dragen. Anderzijds zijn er (reïntegratie)subsidies die tot doel hebben het zo kort mogelijk gebruik maken van uitkeringen door uitkeringsgerechtigden.


Subsidies, loondispensatie en premiekorting

Wist u dat de overheid subsidies, loondispensatie en premiekortingen verstrekt aan werkgevers die ervoor zorgen dat mensen weer financieel onafhankelijk kunnen zijn? Wanneer u mensen aanneemt met een arbeidshandicap of vanuit een werkloosheids- of bijstandsituatie, komt u misschien in aanmerking voor één van deze regelingen. Een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Farmaselekt gaat niet alleen na of u hier gebruik van kunt maken, maar zorgt er ook voor dat de procedures worden ingezet om tot uitkering te komen. Wij bieden u onafhankelijke expertise en ondersteuning op maat, zodat u zich kunt richten op uw core business: de apotheek.


Concreet betekent het dat Farmaselekt u te hulp kan schieten bij al uw sociaal-juridische vraagstukken in de apothekersbranche:
• Bijhouden reïntegratiedossier
• Begeleiding bij (externe) reïntegratie
• Aanvragen subsidies UWV en/of belastingdienst
• Aanvragen WIA-uitkering
• Ondersteuning en advies (ontslag, arbeidsongeschiktheid) procedures UWV
• Begeleiding en uitvoering van bezwaarprocedures UWV


Onze adviseurs kennen de werkwijze van UWV en hebben geen commercieel belang in verzekeraars of arbodiensten. In Farmaselekt vindt u een partner waar u met al uw vragen terecht kunt voor het beste actuele advies.

Neem contact met ons op.

contact